Orientering om seksuell helsekontroll ved Jæren Hingst AS avlssesongen 2023:

Forutsigbare priser

Vi satser på forutsigbare priser for 2024. Dette betyr at veterinærutgiftene dekker alt av veterinærkostnader i forbindelse med inseminering og drektighetskontroll når din hoppe er hos oss, forutsatt akutt sykdom eller skader ikke oppstår. Dersom det i tillegg til generelle gynekologiske undersøkelser f.eks. skulle være behov for spesialbehandling som hormonelle behandlinger, antibiotikabehandling/skylling av infeksiøse tilstander i livmoren eller Caslic inngrep (delvis suturering av kjønnsleppene), vil dette tilkomme.

I det følgende ønsker vi å gi informasjon om rutiner og priser for tjenester som utføres ved stasjonen.

Fastsettelser av priser

For 2024-sesongen gjelder følgende priser:

 1. Fortynning, forpakning og sending av fersk, nedkjølt sæd:
  – Fast pris per hoppe per avlssesong: kr. 1.000 + mva.
 2. Fast pris sending, levering flyplass og flyfrakt
  – kr. 1 500 + mva.
 3. Hopper som insemineres med mottatt, fersk, nedkjølt sæd fra andre avlsstasjoner:
  – Fast pris per hoppe per avlssesong: kr. 5 700 + mva.
 4. Hopper som insemineres med sæd fra stasjonshingstene våre:
  – Fast pris per hoppe per avlssesong: kr. 4 700 + mva.
 5. Hopper som insemineres med frossen sæd:
  – Fast pris per hoppe per avlssesong: kr. 7 000 + mva.
 6. Hopper som skifter hingst og går over fra frossen til fersk eller fra fersk til frossen blir avtalt underveis.
 7. Spesielle undersøkelser og behandlinger:
  Vaksinasjoner, hovbyllbehandling, sårskader, diaré, kolikktilstander, behandling av syke føll og annet kommer i tillegg.
 8. Oppstalling:
  Oppstalling hoppe med føll: kr. 220 + mva per døgn
  Oppstalling hoppe uten føll: kr. 190 + mva per døgn

  Gynekologiske undersøkelser ved bruk av frossensæd krever at hoppene må undersøkes flere ganger enn hopper som insemineres med sæd fra stasjonshingster eller transportsæd. Da en har sparsomt med sæd er det viktig å inseminere tett opp til forventet eggløsning eller like etter at eggløsning har funnet sted. Dette krever følgelig flere undersøkelser slik at optimale forhold for befruktning legges til rette. For enkelte hingster er det dessverre svært få inseminasjonsstrå tilgjengelig per hoppe per sesong. Dette gjør at det er vanskelig å legge inn sæd i forkant av eggløsningen.

Forebygging av smittsomme sykdommer

Alle brukere av avlsstasjonen er best tjent med at vi alle fokuserer på å hindre overføring av smittsomme sykdommer. Dette er særlig viktig for sykdommen kverke som dessverre opptrer sporadisk i hestemiljøet. Kverkesmitte på avlsstasjoner vil slå meget uheldig ut for alle, og vi ønsker med dette å være føre var. Vi ber derfor eiere være oppmerksom på symptomer på luftveisinfeksjoner med hoste, nedsatt matlyst, feber, hevelse i kjeveregionen. Slike hester SKAL det ALLTID informeres om og det vil tas spesielle hensyn ved evt. undersøkelse av disse hester.

Vi minner også om at det er viktig å behandle hopper og føll med ormekurer før de evt. skal oppstalles ved avlsstasjonen. Dette er viktig for å minske smittepresset ved avlsstasjonen.

Ved ankomst til avlsstasjonen vil en måtte skrive under erklæring på helsestatus på de dyr som bringes inn i besetningen.

Avlsstasjonen betjenes av veterinær Rune Skogen.

Når kommer regningen

Faktura for fast pris blir tidligst sendt når hoppa sjekkes av veterinær første gang.

Stasjonsavgift

Er en engangsavgift per hoppe per sesong som Jæren Hingst AS beregner seg for samtlige hopper som bruker andre enn våre stasjons- og importhingster. For disse hoppene tilkommer en stasjonsavgift på kr. 3 000 + mva.

Oppmøte

Hopper som skal insemineres med bestilt sæd fra andre stasjoner bør møte 08.00 – 08.30 slik at en kan undersøke disse før klokken 09. Hopper som skal undersøkes for inseminering med sæd fra stasjonshingster bør komme fra kl. 09.15 innen kl.10.00. Dersom hoppa må undersøkes ettermiddag, kveld, natt, tirsdag/torsdag eller helg, vil en avtale tid for undersøkelse i hvert enkelt tilfelle.