Bork Odin overlegen på hingstestatistikken i Norge !

Bork Odin har hatt nok et fantastisk 2023 med sine avkom med over 4 millioner mer innkjørt enn hans pappa Moe Odin.
  1. Bork Odin 18 mill. innkjørt
  2. Moe Odin 14,3
  3. Tekno Odin 9,8
  4. Åsajerven 8,1
  5. Horgen Tore 4,3
  6. Smedheim Solan 4,1
  7. Norheim Faksen 3,8
  8. Mørtvedt Jerkeld 3,6
  9. Will Prinsen 3,5
  10. Lome Brage 3,2
Vi ønsker alle et riktig Godt Nytt-År !