Nordsjø Odin tilgjengelig også 2023

Nordsjø Odin blir stående på Øverby Stuteri i Sverige 2023, men er tilgjengelig på sending via Jæren Hingst.

Mer info finner du her

Han betinger kr. 0 ved bestilling + kr. 19 500 + mva.