Nordsjø Odin på fersk hele sesongen

Norsjø Odin har blitt godt mottatt av oppdrettere og har så langt rundt 85 bestillinger i Norge og Sverige. Derfor har vi blitt enige om  at Nordsjø Odin blir stående på fersk hos oss til 15 august. Nordsjø Odin fungerer bra og har allerede passert 20 drektige.