Dagens rätt på Romme

05.03:

Hulk Boko e. Zola Boko vant på 15.1/2140a med 30 000 sek i første.

Ontrack He’s Back e. Orlando Vici vant på 16.2/2140v med 30 000 sek i første