Ørebro 01.03

Winner Bac e. Love you seiret på 17.7/2140v med 25 000 sek i første.

Edwin Henna e. Zola Boko seiret på 15.3/1609a med 10 000 sek i første

Charmante Amok e. Orlando Vici seieret på 17.5/2140v med 50 000 sek i første

Cuarto Käbb e. Love You seiret på 15.6/2100a med 25 000 sek i første.