6 av «våre» på Åby

Åby 22.02:

Rob Dyrek e. Credit Winner vant på 17.3/2140mv med 35 000 sek i første.

Bella Godiva e. Prodigious vant på 15.8/2140v med 35 000 sek i første.

Trust My Dream e. From Above vant på 16.6/2100a med 30 000 sek i første ( Monte )

Tonicetobetrue e. Ens Snapshot vant på 13.0/1640a med 35 000 sek i første.

Great King Wine e. Maharajah vant på 14.6/2640a med 35 000 sek i første.

Fortune D’Inverne e. Zola Boko vant på 15.2/2140a med 35 000 sek i første.