Første drektig med Lome Elden på frossen sæd.

Lome Elden står til avlstjeneste i Sverige år, men er tilgjengelig i Norge på frossen sæd gjennom Jæren Hingst. Lome Elden har bra frossen sæd og så langt er 1 av 1 drektig.