Kleppe Fanden

f. 2012
(5)*23,4am (4)22,3ak / Kr 1 636 000 (pr. 1/1/18)

e. Alm Viktor
u. Gjømle Vinni
e. Elding

Pris 2019: kr 2 500 + kr 8 000 + mva

Kleppe Fanden er Kongepokalvinneren som har slått hele årgangen her hjemme i storløp som HM Kongens Pokal og E.C. Koren Lunds Minneløp. Da var Ingbest, Galileo, Moe Garm og Solvik Faksa slått. Kleppe Fanden har vunnet syv løp og vært blant de tre beste i 20 av 26 starter i hardeste konkurranse. Han har også vunnet løp som Forusbanens 3-års finale, Leif Saltes Minneløp og DNTs Unghestserie. Han er et glansbildet å se til med et tilnærmet perfekt eksteriør, eller som dommerne valgte å si under kåringen, “Et sjeldent flott individ. En modell vi hadde lyst å premiere litt ekstra”. Kleppe Fanden er en renttravende kapasitetshest som dessuten alltid gir alt. Hans inntreden i eliten blir uhyre spennende.

Med Alm Viktor som far kombinerer Kleppe Fanden det sterke Gjømle-oppdrettet med en moderne besjeler av Viktorias gamle, blå travblod. Alm Viktor er tildelt premie A for sine avkom som bl.a. inneholder storløpsvinnere som Kleppe Fanden, Dotterud Teddy, Solør Stegg, Moe Garm og Arvesølv. Alm Viktors mor Bleikli Terna var selv Eliteavlshoppe.

Gjennom sin mor Gjømle Vinni som selv seiret i seks av ni starter, tar Kleppe Fanden sin plass i en av 2000-tallets sterkeste avkomsflokker. Av Gjømle Vinnis 12 avkom i startklar alder har hele 10 startet. Det har foreløpig gitt 80 seire og 5.5 millioner kroner innkjørt. For dette er Gjømle Vinni også blitt tildelt tittelen Eliteavlshoppe av DNT. Se bare her på søskenflokken til Kleppe Fanden. Kleppe Slauren 19.3 – 1.930.444 kr, Eldfaksa 23.1 – 781.159 kr, Kleppe Manden 24.2 . 534.025 kr, Kleppe Snigen 24.4 – 512.500 kr samt ytterligere tre avkom med rekord bedre enn 1.26.5 og over 230.000 kroner i grunnlag.